ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δείχνουμε έμπρακτα την ευαισθησία μας ...

 

Κοντά σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γονέα και σε κάθε ΠΑΙΔΙ και με στόχο, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της εποχής, προχωρήσαμε σε ουσιαστικές μειώσεις διδάκτρων, διατηρώντας παράλληλα τη δωρεάν μεταφορά στην πόλη, και τις εκπτώσεις μας.

Ταυτόχρονα, δημιουργούμε νέες παιδαγωγικές πρακτικές καθώς και καινοτόμες, χρήσιμες και αποτελεσματικές δράσεις διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο στην εκπαίδευση τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και την άρτια λειτουργία του σχολείου μας. Έτσι ενισχύουμε το βασικό μας στόχο: Οι μαθητές μας να αποκτήσουν Ικανότητες του 21ου αιώνα, σημαντικό εφόδιο για να γίνουν Πολίτες του Κόσμου με Ελληνική Ταυτότητα.

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Οι Προεγγραφές Νέων Μαθητών & οι Επανεγγραφές Μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Κυράνα συντονίζονται μέσω του Γραφείου Εγγραφών. 

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες του κάθε παιδιού έχουν τη δυνατότητα να δρομολογήσουν εξατομικευμένη συνάντηση, έτσι ώστε να ενημερωθούν εκτενώς για τη Φιλοσοφία, το Πρόγραμμα και τις Δράσεις του Σχολείου, και να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής.  

Μπορείτε να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ2.doc (30208) και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο: nkyranas@yahoo.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εγγραφών

  • Υπεύθυνος: κ.Κυράνας Νικόλαος
  • Ημέρες και Ώρες Επικοινωνίας: Καθημερινά, 8.30 π.μ. – 3.30 μ.μ. και 17:00 - 20:00
  • Τηλ. 22210 25684 - 6977368328
 

Εγγραφή Νέων Μαθητών

 

Οι διαδικασίες επιλογής νέων μαθητών και μαθητριών στα Εκπαιδευτήρια Κυράνα πραγματοποιούνται κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου. 

Προτεραιότητα δίνεται πάντα στους αποφοίτους καθώς και στα αδέλφια μαθητών/τριών που φοιτούν στο Σχολείο.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες του παιδιού θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής  καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονικής χρονιάς.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Σχολείο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις διαδικασίες  που πρέπει να ακολουθηθούν.

 

Προεγγραφή Νέων Μαθητών

  • Τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Απριλίου για όλες τις βαθμίδες φοίτησης.

  • Για τα αδέρφια μαθητών που φοιτούν ήδη στο Σχολείο οι προεγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

     

Επανεγγραφή Παλαιών Μαθητών

  • Μέσα  Μαρτίου μέχρι τέλη  Απριλίου.

                           Προκειμένου να γίνει η επανεγγραφή, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις σας του τρέχοντος σχολικού έτους.

 

Δήλωση Επανεγγραφής

 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η εγγραφή του παιδιού σας ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής «Δήλωσης Επανεγγραφής». Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να περάσετε απαραιτήτως από τα Εκπαιδευτήριά μας για να υπογράψετε οι ίδιοι το έγγραφο αυτό. 

Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, εξαιτίας του οποίου δεν είστε σε θέση να περάσετε οι ίδιοι για την υπογραφή της παραπάνω Δήλωσης, σας αποστέλλουμε ειδική εξουσιοδότηση, με την οποία μπορείτε να ορίσετε άλλο πρόσωπο που θα προσέλθει στο σχολείο για το θέμα αυτό.