ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΓΟΝΕΩΝ

 

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας
 

Έχοντας υπόψη μας τη σπουδαιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια, για την ομαλή ένταξη και πορεία του νηπίου στην κοινότητα της τάξης, αλλά και γενικότερα στην κοινωνικοποίησή του, έχουν καθιερωθεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών και του Σχολικού και Οικογενειακού Συμβούλου, με τους γονείς.

Εκτός από τις καθορισμένες, συχνές συναντήσεις, κατά τη διάρκεια του σχολικού Έτους, υπάρχει  δυνατότητα, άμεσης επικοινωνίας καθημερινά, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.


 

Ο ρόλος της ψυχολόγου-συμβούλου στο σύγχρονο σχολείο

Είναι σημαντική η ύπαρξη του ψυχολόγου-συμβούλου, κάτι που ενισχύεται καθημερινά τόσο από τον αριθμό των θεμάτων που φέρουν τα παιδιά, όπως άγχος, φόβος αποχωρισμού κ.ά., όσο και από την πολυπλοκότητά τους. Ο ψυχολόγος-σύμβουλος καλείται να παρέμβει σε θέματα που αφορούν τόσο στα παιδιά που εντάσσονται για πρώτη φορά στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στην οικογένεια, ενημερώνοντας και στηρίζοντας τους γονείς. Σημαντική είναι η συμβολή της στην ευαίσθητη νηπιακή ηλικία σε θέματα και καταστάσεις που άπτονται της ειδικότητάς της, όπως αποχωρισμός, υιοθεσία, χωρισμός, πένθος ή ανταγωνιστικές σχέσεις αδερφών και γενικά θέματα που αφορούν στο μεγάλωμα του παιδιού, σε θέματα  διαπαιδαγώγησης, συμπεριφοράς κλπ.

Σχολή γονέων

Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν διοργανώσει σχολή γονέων με στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη διαδικασία ανατροφής και αγωγής του παιδιού. Συντονίστρια είναι η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια-σύμβουλος του σχολείου μας.

 Ο Σχολικός και Οικογενειακός Σύμβουλος, εξειδικευμένος, στην Παιδαγωγική και τη Σχολική ψυχολογία καθώς και στην ψυχοδυναμική της οικογένειας, καθημερινά ασκεί ομαδική και ατομική Συμβουλευτική και στήριξη σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.

Το παιδί μέσα στο σχολικό πλαίσιο, επωφελείται από διάφορα ερεθίσματα που ευνοούν την ανάπτυξή του και το οδηγούν στη διαδικασία της κοινωνικής του ωρίμανσης, μέσα από την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς του.

Ο σχολικός και οικογενειακός Σύμβουλος βρίσκεται σ' αυτό το ίδιο πλαίσιο για να κατανοήσει, να συμβουλεύσει, να βοηθήσει, ενδιαφερόμενος όχι απλά και μόνο για το νήπιο , αλλά γενικότερα για το παιδί.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του παιδιού και πάντοτε σε συνεργασία με την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς, ο 

σχολικός και οικογενειακός Σύμβουλος, παρέχει (σε γονείς και εκπαιδευτικούς) συμβουλές σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στα καθημερινά θέματα ζωής και σχέσης γονέα-παιδιού.
Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό κομμάτι του ρόλου του σχολικού και οικογενειακού Σύμβούλου, αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νηπιαγωγών σε παιδαγωγικά θέματα.