ΓΛΩΣΣΑ

 

Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά εξοικειώνονται με την ανάγνωση και τη γραφή μέσα από δράσεις, οι οποίες τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία της γλώσσας.

Για την εξοικείωση με το γραπτό λόγο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη του προφορικού λόγου με τρόπο ώστε τα παιδιά να μπορούν να διακρίνουν τις φωνολογικές μονάδες της γλώσσας και στη συνέχεια να τις γράφουν και να τις διαβάζουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα έντυπου λόγου, που θα οδηγήσει αβίαστα στην αυθόρμητη γραφή και ανάγνωση.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι οργανωμένες έτσι, ώστε να δημιουργούν ευκαιρίες για ανάγνωση και γραφή και να προωθούν την εξοικείωση με το γραπτό λόγο και όχι τη διδασκαλία της γλώσσας με τον τρόπο που γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο.