ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 


1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας. Συμπληρώνεται από Ιατρούς Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.