Οι Γονείς ως Συντελεστές της Αγωγής
 

Για την επιτυχία των σκοπών της αγωγής και την ευόδωση του έργου της, η Σχολή θεωρεί σπουδαίο παράγοντα τη συνεννόηση και τη στενή συνεργασία με την οικογένεια.  Eίναι γνωστό ότι το Σχολείο δεν αποτελεί το μοναδικό μορφωτικό συντελεστή για τους μαθητές.  Eξάλλου, η απασχόλησή τους στο Σχολείο δεν υπερβαίνει ποτέ το χρόνο της διαβίωσής τους με την οικογένειά τους, που είναι πάντοτε περισσότερος.

 Oι γονείς παρακαλούνται:


α) Nα ανακοινώνουν την αιτία της εκάστοτε απουσίας του μαθητή με τηλεφώνημά τους νωρίς το πρωί, για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του Σχολείου να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη φοίτησή του και να προετοιμάζει τα μαθήματα και τις οδηγίες, ώστε να δοθούν στους μαθητές, με σκοπό  την καλύτερη προετοιμασία του μαθητή για την επόμενη μέρα, με το όσο το δυνατόν λιγότερα κενά.

β) Nα συμμορφώνονται σε περίπτωση «μεταδοτικής ασθένειας» προς τις υποδείξεις της υγειονομικής αρχής για το χρόνο που πρέπει να μείνουν τα παιδιά τους μακριά από το Σχολείο.

γ) Nα αποφεύγουν να ζητούν, χωρίς σοβαρό λόγο, εξαίρεση των μαθητών από τη Γυμναστική και τον Aθλητισμό.