Ενημέρωση των Γονέων από το Σχολείο
 

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου χρήζουν περισσής φροντίδας και ιδιαίτερης προσοχής λόγω του νεαρού της ηλικίας τους.
 
Η Διεύθυνση και οι δάσκαλοι βρίσκονται πάντοτε  στο πλευρό τους, επιβλέποντάς τους σε όλες τις δραστηριότητες.  Η επικοινωνία με τους γονείς θεωρείται επιβεβλημένη σε οποιαδήποτε περίσταση αποκλίνει από το καθημερινό πρόγραμμα και τις συνήθειες του παιδιού.

Επιπλέον, η τακτική επικοινωνία με τους γονείς στοχεύει στην επίτευξη αγαστής συνεργασίας για να ευοδωθούν οι στόχοι της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.