ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

4. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης,

5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

6. Αίτηση εγγραφης ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.DOC (40 kB)