ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σε μια εποχή γοργών εξελίξεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά μας, όχι η συσσώρευση γνώσεων, πολλές από τις οποίες ενδέχεται σε λίγα χρόνια να είναι ξεπερασμένες, αλλά η εξοικείωσή τους με τους τρόπους προσέγγισης, διερεύνησης και αξιοποίησης των γνώσεων αυτών. Η μάθηση δεν αποτελεί μια διαδικασία μεταβίβασης γνώσεων και δεξιοτήτων από κάποιον που τις κατέχει σε κάποιον που δεν τις κατέχει. Ούτε συντελείται αποκλειστικά και μόνον στις σχολικές αίθουσες με κινητήριο μοχλό το σχολικό εγχειρίδιο.

Μέσα από τα Προγράμματα του Ανοιχτού Δημιουργικού Σχολείου οι εκπαιδευτικοί μας συνδέουν τη σχολική γνώση με τα βιώματα των παιδιών, τα ενδιαφέροντά τους αλλά και με προβληματικές καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Μια σειρά από καινοτομίες σε γνωστικούς τομείς όπως η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες ή η Ιστορία αλλά και παρεμβάσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ή της Πληροφορικής ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της κριτικής σκέψης και της συλλογικής προσπάθειας των παιδιών.

Η γνώση οικοδομείται σταδιακά, μέσα και έξω από τους οριοθετημένους χώρους του σχολείου, σε ένα κοινωνικό - πολιτιστικό πλαίσιο το οποίο παροτρύνει το παιδί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να τις αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Στην πραγματικότητα δημιουργούμε ένα παράθυρο ανοιχτών οριζόντων, ένα διευρυμένο πλαίσιο που κινητοποιεί τους μηχανισμούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε παιδιού. Κυρίαρχος σκοπός και πρωταρχικό μέλημά μας να συμβάλουμε αποφασιστικά στην αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεών του, ώστε να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη και δημιουργική προσωπικότητα.


•    Ξεκινάμε το διδακτικό και παιδαγωγικό μας έργο με τη “γνώση του παιδιού” με στόχο τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης και ισόρροπης προσωπικότητας του παιδιού.
•    Είμαστε μεθοδικοί, χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δημιουργούμε ευχάριστη ατμόσφαιρα στην οργάνωση της σχολικής εργασίας και αναπτύσσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών.
Εξασφαλίζουμε  συνθήκες διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα, τάξη, ησυχία και ήρεμο κλίμα προϋπόθεση για να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο στο γνωστικό, συναισθηματικό και στον ψυχοκινητικό τομέα μάθησης.

Επισκεφθείτε μας στην διεύθυνση: ΤΟΜΑΡΑ 16, ΧΑΛΚΙΔΑ.