Εμπλουτισμένο Βασικό Πρόγραμμα

Το Εμπλουτισμένο Βασικό Πρόγραμμα αφορά στις δραστηριότητες που εντάσσονται συστηματικά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και αποτελούν τον πυρήνα της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτό εκτός από τα διδακτικά αντικείμενα που επεξεργάζονται οι νηπιαγωγοί, προστίθενται τα αγγλικά, η μουσική, η φυσική αγωγή, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το θέατρο που διδάσκονται από εξειδικευμένους συνεργάτες του σχολείου.

Παιχνίδι

Μέσα σ’ έναν ευχάριστο, ασφαλή και ελκυστικό χώρο τα παιδιά καθημερινά απασχολούνται στις «γωνιές», περιοχές δηλαδή διαφορετικών ενδιαφερόντων εξοπλισμένες με το σωστό εκπαιδευτικό υλικό. Το παιχνίδι αποτελεί το κυρίαρχο διδακτικό μέσο και τον πυρήνα όλου του προγράμματος. Μέσα από αυτό τα παιδιά εξερευνούν, αναγνωρίζουν, πειθαρχούν, αναπτύσσουν δεξιότητες, κατανοούν και αγαπούν τους συμμαθητές τους και εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Πρωινή Συζήτηση

Με την πρωινή συζήτηση ο εκπαιδευτικός δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα, ώστε ο κάθε μαθητής να συμμετέχει ενεργά και να αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του. Η νηπιαγωγός παίρνει το ρόλο του συνεργάτη, του εμψυχωτή και βοηθά τα παιδιά μέσα από εικόνες, συζήτηση, πολυμέσα, να αξιοποιήσουν τα βιώματά τους και να μυηθούν στη γνώση.

Χρήση Εσωτερικών Εκδόσεων

Αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των νηπίων αποτελεί η χρήση των εσωτερικών μας εκδόσεων. Οι εσωτερικές εκδόσεις του νηπιαγωγείου είναι βιβλία εργασιών, που έχουν συγγραφεί από τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου μας και στοχεύουν στην εξοικείωση των νηπίων με προγραφικές ασκήσεις, μαθηματικές έννοιες, ασκήσεις φαντασίας κ.α. Οι εσωτερικές μας εκδόσεις είναι σχεδιασμένες ώστε τα νήπια ολοκληρώνοντας αυτή τη βαθμίδα και μεταβαίνοντας στο δημοτικό να έχουν τα εφόδια για να ενταχθούν ομαλά στα νέα δεδομένα του Δημοτικού Σχολείου.

Προανάγνωση-Προγραφή

Με ελκυστικές ασκήσεις και ευχάριστες δραστηριότητες, κατανοούν τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας. Με γλωσσικά παιχνίδια συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα, η αναπαράσταση του κόσμου. Έτσι προτρέπονται από τους εκπαιδευτικούς να συλλαβίσουν

Μαθηματικά

Μέσα από ποικίλα ερεθίσματα και κατάλληλα παιχνίδια αντιλαμβάνονται ότι τα μαθηματικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Έτσι οδηγούνται στο να συνειδητοποιήσουν την αξία τους. Οργανώνουν τη μαθηματική τους σκέψη, κατανοούν χωροχρονικές σχέσεις, αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα, αριθμούς και εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις.

Εικαστικές Δημιουργίες

Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, δίνεται η ευκαιρία στους μικρούς μας μαθητές να πειραματιστούν με διάφορα υλικά (χαρτιά, υφάσματα, ανακυκλώσιμα υλικά, χρώματα), να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τη φαντασία τους.

Κουκλοθέατρο

Τα νήπια παροτρύνονται να αυτοσχεδιάσουν και να μιμηθούν με τις κούκλες του κουκλοθέατρου. Εξοικειώνονται έτσι με τις τεχνικές του Θεάτρου και μαθαίνουν να γίνονται παράλληλα δημιουργοί και θεατές.

Θέατρο

Ξεχωριστή θέση κατέχει το θεατρικό παιχνίδι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Μέσα από αυτό το παιδί εκφράζεται και δημιουργεί, απελευθερώνει και εκφράζει τα συναισθήματά του, οργανώνεται και αποδέχεται κανόνες. Με το λόγο, την κίνηση και με ποικίλα υλικά ο μαθητής φαντάζεται, εφευρίσκει και οδηγείται σε νέους δρόμους, όπου μοιράζεται και συνεργάζεται.